Dr Anna Prokopiak

Harmonogram postępowania:

1.    Wszczęcie postępowania                                   21.12.2020 r.
2.    Powołanie komisji                                             22.03.2021 r.  
3.    Uchwała Komisji                                                  
4.    Uchwała Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki        

    Postępowania habilitacyjne

    Data dodania
    1 lutego 2021