Dr Anna Prokopiak

Harmonogram postępowania:

1.    Wszczęcie postępowania                                      21.12.2020 r.
2.    Powołanie komisji                                                22.03.2021 r.  
3.    Uchwała Komisji habilitacyjnej                           11.10.2021 r.
4.    Uchwała Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki   22.11.2021 r.  

    Postępowania habilitacyjne

    Data dodania
    1 lutego 2021