Podniesienie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i administracyjnych UMCS - Zad. 12

Tematyka wsparcia odpowiedzią na potrzeby UMCS w zakresie kompetencji zarządczych kadr kierowniczych i  administracyjnych, obejmować będzie:
1) MBA, studia podyplomowe, wyjazdowe 5os.,2 sem, ok. 700h/UP

 • Podniesienie kompetencji związanych z zarządzaniem procesami w nowoczesnej firmie, zarówno twardych jak i miękkich. Wzbogacenie dotychczasowej wiedzy o najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania, a także poznanie najnowszych trendów w gospodarce międzynarodowej.

2) Zarządzanie zasobami ludzkimi, studia podyplomowe 5os., 2 sem., ok 210h/UP

 • Przygotowanie kadry menedżerskiej i specjalnej służb pracowniczych do zarządzania zasobami ludzkimi w firmie i rozwiązania problemów pracowniczych w warunkach globalnej konkurencji.

3) Zarządzanie zasobami ludzkimi, kurs 24 os., 1 sem, ok. 64h/UP

 • Pogłębianie wiedzy i nabycie umejętności dla efektywnego zarządzania grupą, poprawa przepływu informacji w zarządzaniu w zespołach, umiejętność przekazywania informacji zwrotnych (feedbacku), większa asertywność w relacjach z pracownikami.

4) Zarządzania i realizacji projektów, kurs 10os.,1 sem, ok 21h/UP

 • Nabycie umiejętności i kompetencji do rozwiązywania złożonych problemów, adaptacji produktu do wymagań rynku.

5) Zarządzania projektami IT, kurs 6 os.,1 sem, ok. 16/UP

 • Kompleksowe wprowadzenie do zarządzania projektami IT. Rola kierownika projektu informatycznego oraz członków zespołu projektowego w ogólnym kierowaniu projektem.

6) Zamówienia publiczne, studia podyplomowe, wyjazdowe 10 os. 2 sem, ok. 170h/UP

 • Przygotowanie pracowników uczelni z przetargowymi i poza przetargowymi formami wydatatków środków publicznych oraz przygotowanie ich do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych z uwzględnieniem regulacji prawnych Unii Europejskiej.

7) Języki obce, kurs 10 os., 2 sem, 120h/UP

 • Doskonalenie kompetencji praktycznych z języka obcego co wpłynie na dalszy rozwój współpracy międzynarodowej, oraz obsługi studiów i pracowników cudzoziemców

8) Finanse dla nie finansistów, kurs wyjazdowy 28 os., 1sem., ok. 16h/UP

 • Rozwijanie świadomości finansowej pracowników, którzy mają do czynienia w z zagadnnieniach rachunkowości, finansów lub controllingu.

9) Finanse, analizy, rachunkowość i księgowość, kurs 5os., 1sem., ok. 170h/UP

 • Podniesienie kwalifikacji w obrębie m.in.: księgowym, rachunkowym, podatkowym.

10) Legislacji, studia podyplomowe wyjazdowe 4 os., 2 sem.,ok. 200h/UP

 • Podniesienie kwalif. i uporządkowanie posiadanej wiedzy o nowe aspekty prawne, poznanie warsztatu pracy praktyków z admin. rządowej z tej dziedziny.

11) Marketing internetowy i brokering informacji, studia podyplomowe, wyjazdowe 5 os., 2sem., ok. 200h/UP

 • Zdobycie aktualnej, profesjonalnej wiedzę z zakresu marketingu internetowego,w szczególności z zarządzania nowymi sposobami komunikacji marketingowej, marketingiem i reklamą w Internecie.

 

Zarządzenie ws. podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników: