Aktualności

Pierwsze Forum Organizatorów Polskich Festiwali Nauki

W dniach 27-28.01.2020 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się Pierwsze Forum Organizatorów Polskich Festiwali Nauki.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. dr Anna Budzanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także przedstawiciele polskich festiwali naukowych, którzy podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia sieci współpracy pod nazwą „Porozumienie Organizatorów Festiwali Nauki w Polsce”.

Sygnatariuszem listu intencyjnego z ramienia Lubelskiego Festiwalu Nauki został prof. dr hab. Radosław Dobrowolski – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podpisanie dokumentu konstytuującego „POFN” przez UMCS, który w bieżącym roku pełni zaszczytną funkcję głównego organizatora XVII Lubelskiego Festiwalu Nauki, odbyło się na mocy upoważnienia udzielonego w dniu 23.01.2020 r. przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej reprezentowany przez prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego – Rektora, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie reprezentowany przez dr. hab. Adama Waśko, prof. UP – Prorektora ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II reprezentowany przez dr hab. Iwonę Niewiadomską, prof. KUL – Prorektor ds. Nauki i Kształcenia, Uniwersytet Medyczny w Lublinie reprezentowany przez prof. dr. hab. n. farm. Dariusza Matosiuka – Prorektora do Spraw Nauki oraz Politechnikę Lubelską reprezentowaną przez prof. dr hab. inż. Annę Halicką – Prorektor ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Biznesowym.

Celem „POFN” jest integracja środowiska zajmującego się popularyzacją nauki oraz organizacją festiwali lub innych wydarzeń związanych z społeczną odpowiedzialnością nauki, wymiana wiedzy, doświadczeń, standardów działania i dobrych praktyk, rozwój kompetencji zawodowych pracowników organizatorów festiwali nauki, współpraca w sprawach programowych, organizacyjnych oraz finansowych festiwali, inicjowanie działań popularnonaukowych o charakterze ogólnokrajowym, a także inicjowanie i opiniowanie zmian prawnych w zakresie popularyzacji nauki.

Forum zostało zainicjowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 4. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice (ŚFN).

Szczegółowe informacje

    Aktualności

    Data dodania
    31 stycznia 2020