Wiercenia wiertnią mechaniczną Eijkelkamp wraz z poborem rdzeni o niezaburzonej strukturze wewnętrznej osadów

Wiercenia wiertnią mechaniczną Eijkelkamp wraz z poborem...
Rodzaj oferty
badania naukowe
Dziedzina
Geologia inżynierska
Koordynator
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
Zakład Geoekologii i Paleogeografii, al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin,
dr Paweł Zieliński,
tel. 81 537 68 38, pziel@umcs.pl
Opis

Wiercenia wiertnią mechaniczną Eijkelkamp dają możliwość:

- poboru rdzeni w osadach spoistych i luźnych − pyły, iły, piaski, torfy, namuły, gliny (występowanie materiału gruboklastycznego uniemożliwia pobór rdzeni);

- poboru rdzeni o nienaruszonej strukturze;

- średnica rdzeni: 30-100 mm;

- długość rdzeni 50-200 cm;

- głębokość wiercenia do 10 m.

Opis:

Wiertnica mechaniczna Eijkelkamp jest wygodnym urządzeniem do poboru rdzeni, w trudnodostępnych miejscach, które uniemożliwiają dojazd wiertni zainstalowanych na pojazdach. W sprzyjających warunkach istnieje możliwość wiercenia nawet do głębokości 15 m.

Średnica rdzeni stopniowo zmniejsza się wraz z głębokością wiercenia (100, 80, 60, 50, 40, 30 cm). Utrudnienia można napotkać przy wierceniach w silnie uwodnionych piaskach, w mocno plastycznych, uwodnionych osadach powodujących duże podciśnienie przy wyciąganiu rdzeni oraz występowaniu materiału gruboklastycznego.

Zalety:

- możliwość przetransportowania w dowolne miejsce, niedostępne dla samojezdnych wiertnic;

- pobór rdzeni o nienaruszonej strukturze.

Oferta dla biznesu