Szkolenie menedżerów i pracowników wykonawczych z zakresu zarządzania innowacjami i przez innowacje

Rodzaj oferty
szkolenia
Dziedzina
Zarządzanie
Koordynator
Wydział Ekonomiczny, Instytut Zarządzania,
Zakład Zarządzania
Dr inż. Jerzy Baruk
Tel. 508108676
Opis

Opis:

Zarządzanie innowacjami i przez innowacje to jedna z nowoczesnych metod zarządzania, znacznie zaniedbana w praktyce życia społeczno-gospodarczego przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych. Jej poznanie, zrozumienie i praktyczne wykorzystanie mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa, jego wprowadzenia na ścieżkę rozwoju w stadium postępu, pełniejszego wykorzystania predyspozycji twórczych pracowników, organizowania środowiska doświadczeń czy sprzyjającego włączeniu klientów do procesu współtworzenia wartości.

Zastosowanie:

Wzbogacenia zakresu wiedzy menedżerów o metodach  zarządzania sprzyjających  pełnemu  wykorzystaniu potencjału twórczego przedsiębiorstwa według wypracowanych przez naukę modeli.

Zalety:

1)      Uświadomienie menedżerom  nowych  koncepcji tworzenia i wykorzystania innowacji,
2)      Wzbogacenie zasobu  wiedzy menedżerów  o nowoczesnych metodach  zarządzania,
3)      Uświadomienie menedżerów o potencjale twórczym  tkwiącym w pracownikach i możliwościach jego wykorzystania,
4)      Uświadomienie menedżerom  możliwości wprowadzenia przedsiębiorstwa na nową krzywą rozwoju.

Oferta dla biznesu