Szczep bakterii Rhizobium leguminosarum bv. viciae GR09 do zastosowania w otrzymywaniu bionawozu dla roślin motylkowatych oraz sposób wytwarzania tego bionawozu, Nr patentu: PL.213953

Rodzaj oferty
patent
Dziedzina
Biotechnologia
Koordynator
Twórcy patentu: Jerzy Wielbo, Dominika Maj, Monika Marek-Kozaczuk, Anna Skorupska
Opis

Rośliny bobowate (motylkowate) są cennym elementem rolnictwa zrównoważonego, ponieważ
ich uprawa dostarcza licznych surowców paszowych lub spożywczych, a ponadto wzbogaca glebę
w związki azotowe. Jest to możliwe dzięki symbiozie tych roślin z bakteriami glebowymi zwanymi
rizobiami, które posiadają zdolność asymilacji azotu atmosferycznego i przekazywania zredukowanych
związków azotu roślinnemu gospodarzowi.
Dla prawidłowego rozwoju symbiozy konieczne jest wytworzenie przez rośliny tzw. brodawek korzeniowych,
powstających w wyniku działania produkowanych przez bakterie substancji zwanych
czynnikami Nod. Brodawki zasiedlane przez rizobia są jedynym miejscem w organizmie roślinnym,
w którym panują warunki odpowiednie do masowego namnażania bakterii oraz prowadzenia
przez nie redukcji azotu.
Ilość czynników Nod produkowanych przez glebowe rizobia często jest niewystarczająca dla wytworzenia
odpowiedniej liczby brodawek, dlatego znaleziono szczepy: R. leguminosarum bv. trifolii
KO17 (PL212250) oraz R. leguminosarum bv. viciae GR09 (PL213953) wydajnie produkujące
czynniki Nod w warunkach laboratoryjnych. Z hodowli tych szczepów otrzymywane są: preparat
zawierający czynniki Nod, który można nanosić na nasiona koniczyny ((PL212250) oraz preparat
zawierający czynniki Nod, który można stosować do namaczania nasion lub opryskiwania siewek
grochu (PL213953).
Zastosowanie preparatów ma korzystny wpływ na wzrost i plonowanie koniczyny lub grochu, ponieważ
powoduje przyspieszenie kiełkowania nasion oraz wzrost liczby brodawek korzeniowych,
dzięki czemu możliwa jest intensywniejsza kolonizacja roślin przez bakterie, a to pociąga za sobą
zwiększenie masy pędów i korzeni roślin (koniczyna), a także skutkuje zwiększeniem liczby powstających
strąków oraz zwiększeniem masy nasion (groch).

Nr zgłoszenia: PL 391304
Data wydania decyzji: 2012-12-27

Link do dokumentów

Właściciel patentu: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Oferta dla biznesu