Przeprowadzenie Audytu Zarządzania Konkurencyjnością Przedsiębiorstwa

Rodzaj oferty
doradztwo i ekspertyzy
Dziedzina
Ekonomia
Koordynator
Wydział Ekonomiczny, Zakład Zarządzania,
dr Bogusław Gulski
Adres: Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5/1016
Telefon: 081-537-50-20
Opis

Istota ww. audytu polega na identyfikacji pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, instrumentów konkurowania stosowanych przez nie, przewag konkurencyjnych oraz potencjału konkurencyjności. Celem postępowania jest określenie stopnia spójności wymienionych składników konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz określenie, w jaki sposób należałoby kształtować te składniki dla poprawy konkurencyjności przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem kształtowania kompetencji przedsiębiorstwa.

Oferta jest przeznaczona przede wszystkim dla przedsiębiorstw, bez dokładniejszego określania ich cech, jednak raczej dla poszukujących sposobów na poprawę sytuacji rynkowej poprzez poprawę konkurencyjności.

Usługi zostaną wykonane według najlepszych standardów rynkowych przez zespół pracowników Wydziału Ekonomicznego, specjalizujących się w obszarze proponowanej problematyki, posiadających wiedzę nt. najnowszych osiągnięć naukowych w tym zakresie oraz doświadczenie w zakresie realizacji projektów.komercyjnych.

 

 

Oferta dla biznesu