Określenie potencjalnego wykorzystania związków naturalnych (pochodzenia roślinnego) oraz syntetycznych w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych i psychiatrycznych

Rodzaj oferty
badania naukowe
Dziedzina
Biologia medyczna, Farmacja
Koordynator
Wydział Biologii i Biotechnologii
Instytut Biologii i Biochemii, Zakład Fizjologii Zwierząt
kierownik: prof. dr hab. Piotr Wlaź
ul. Akademicka 19, 20–033 Lublin
tel. 81 537 59 34, piotr.wlaz@umcs.pl
Opis

Zakład oferuje badania z wykorzystaniem profesjonalnej aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej w celu opracowywania nowych terapii niektórych chorób centralnego układu nerwowego, takich jak padaczka, depresja, stany lękowe i schizofrenia.

Przedmiotem oferty jest ocena aktywności przeciwdrgawkowej, przeciwdepresyjnej, przeciwlękowej, przeciwbólowej badanych substancji/czynników w zwierzęcych modelach doświadczalnych.

Oferowane testy behawioralne to obecnie najczęściej stosowane przez instytucje naukowe i koncerny farmaceutyczne na całym świecie procedury wykorzystywane w badaniach przedklinicznych.

Oferta dla biznesu