Koncerty, oprawa muzyczna uroczystości, nagrania CD, DVD i in.

Rodzaj oferty
usługi
Dziedzina
Kultura, Sztuka
Koordynator
Wydział Artystyczny UMCS, Instytut Muzyki,
Zakład Chóralistyki, Zakład Dyrygentury –
dr hab. Monika Mielko-Remiszewska
Telefon: 507161888
Opis

Przedmiotem oferty Instytutu Muzyki są koncerty i/lub  nagrania CD, DVD w wykonaniu zespołów prowadzonych przez pracowników Zakładów Chóralistyki i Dyrygentury. Oferujemy oprawę muzyczną gali, jubileuszy. Nagrania zarejestrowane na płytach CD i/lub DVD mogą być miejscem reklamy przedsiębiorstw, którym  nie jest obojętny rozwój wysokiej kultury społeczeństwa, czemu dają świadectwo promując sztukę na wysokim poziomie.

Prowadzone przez pracowników Zakładów Chóralistyki i Dyrygentury zespoły muzyczne prezentują najwyższy poziom wykonawczy,  a zarazem  różnorodny, szeroki  program ( od muzyki dawnej do współczesnej, uwzględniający muzykę religijną i świecką, także utwory z  gatunku muzyki rozrywkowej),  który  zaspokoi gusta najwybredniejszych odbiorców.

 

Oferta dla biznesu