Kompleks rybosomalnych białek P z zarodźca malarii Plasmodium falciparum jako antygen patogenu malarii oraz sposób otrzymania tego antygenu i kaseta ekspresyjna do tego sposobu, Numer patentu: PL.12249

Rodzaj oferty
patent
Dziedzina
Biologia medyczna, Farmacja
Koordynator
Twórcy: Marek Tchórzewski, Dawid Krokowski, Agnieszka Szuster-Ciesielska, Nikodem Grankowski, Leszek Wawiórka
Opis

Przedmiotem wynalazku jest określony pentameryczny kompleks białek P, P0(197-316)- P1-P2)2 zarodźca malarii Plasmodium falciparum, wykazujący właściwości immunostymulujące względem patogenu malarii. Przedmiotem wynalazku jest także sposób otrzymywania ww antygenu, obejmujący metody nadekspresji białek z użyciem wektora genetycznego, charakteryzujący się tym, że w wektorze używa się kasety genetycznej, zawierającej policistronowy układ genów kodujących sekwencje aminokwasowe składników kompleksu białek P zdefiniowanego według wynalazku. Przedmiotem wynalazku jest również określona kaseta ekspresyjna na jako składnik wektora używanego w według sposobu opisanego powyżej, charakteryzująca się tym, że sekwencją ulegającą ekspresji jest policistronowy układ trzech genów, z których każdy zawiera osobne sekwencje łącznikowe i regulatorowe RBS, a fragment białka P0 występuje korzystnie w N-terminalnej fuzji z białkiem GST.

Link do dokumentów

Nr zgłoszenia: PL391384
Data wydania decyzji: 2012-03-07
Właściciel: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Oferta dla biznesu