Identyfikacja grzybów pleśniowych oraz patogenicznych na substratach organicznych i nieorganicznych. Dokumentacja.

Rodzaj oferty
badania naukowe
Dziedzina
Biologia
Koordynator
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS, Instytut Biologii i Biochemii, Zakład Botaniki i Mykologii
Prof. dr hab. Wiesław Mułenko, tel. 81 5375938, fax: 81 5375931
e-mail: wieslaw.mulenko@poczta.umcs.lublin.pl
Opis

Oferta obejmuje:

- waloryzację przyrodniczą;

- ocenę zakresu destrukcyjnego oddziaływania grzybów; 

- diagnostykę, ekspertyzy, badania terenowe, doradztwo i konsultacje.

Przedmiotem oferty jest ocena roli, znaczenia oraz stopnia oddziaływanie grzybów w środowisku naturalnym oraz zdegradowanym.

Szczegóły:

1). Badania grzybów mikroskopijnych zasiedlających różne substraty. Substraty pochodzenia organicznego: żywe (rośliny) oraz martwe (drewno, papier). Substraty pochodzenia nieorganicznego (mury, tynki, plastik). Identyfikacja grzybów w wodzie oraz w powietrzu.

2). Hodowle grzybów w czystych kulturach laboratoryjnych.

3). Waloryzacja przyrodnicza: identyfikacja grzybów, mszaków, porostów i glonów w zbiorowiskach roślinnych oraz w glebie; ocena udziału, roli, i znaczenia grzybów oraz roślin zarodnikowych w przyrodzie.

Pracownicy jednostki posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie metodyki badań terenowych w różnych typach siedlisk (naturalnych i przeobrażonych), w identyfikacji organizmów z różnych grup taksonomicznych, w prowadzeniu hodowli w sztucznych kulturach laboratoryjnych, mają dostęp do specjalistycznej aparatury pomiarowej.

 

Oferta dla biznesu