Edukacja przyrodnicza dla pracowników Parków Narodowych, edukatorów Lasów Państwowych i Leśnych Kompleksów Promocyjnych w świetle nowej Podstawy Programowej Kształcenia Ogólnego

Rodzaj oferty
szkolenia
Dziedzina
Biologia
Koordynator
Wydział Biologii i Biotechnologii,
Instytut Biologii i Biochemii, Pracownia Dydaktyki Biologii i Edukacji Środowiskowej UMCS,
Kontakt: Kierownik Pracowni dr Anna Maria Wójcik
tel.: 81 537-50-65 lub 81 537- 50-99
Opis

Zajęcia dla pracowników PN, Lasów Państwowych i Leśnych Kompleksów Promocyjnych mają charakter kuluarowo-terenowy i pozwolą na teoretyczne i praktyczne przygotowanie  do prowadzenia biologicznych zajęć terenowych zgodnych z wymaganiami  nowej Postawy Programowej. Pozwolą także na aktualizację wiedzy pracowników w zakresie zmian programowych polskiej szkoły.

Osoby prowadzące zajęcia mają wieloletnie doświadczenie w realizacji tego rodzaju zajęć. Zajmują się kształceniem nauczycieli przyrody i biologii różnych etapów edukacyjnych. Są autorami i współautorami poradników dydaktycznych do zajęć terenowych, zajęć pozalekcyjnych a także przyrodniczych  ścieżek dydaktycznych. Znają aktualne potrzeby szkoły wynikające ze zmian w zapisach Podstawy Programowej Kształcenia  Ogólnego. Współpracują z doświadczonymi pracownikami naukowo-  dydaktycznymi Instytutu Biologii i Biotechnologii.

Oferta dla biznesu