Badania właściwości gruntów naturalnych oraz antropogenicznych wraz z modelowaniem stateczności zboczy

Rodzaj oferty
badania naukowe
Dziedzina
Przemysł, Budownictwo
Koordynator
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Geomorfologii,
al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin, tel. 081 537-68-91, 081 537 68 92,
dr hab. Józef Superson, prof. nadzw., mgr Piotr Demczuk e-mail:demczuk@poczta.umcs.lublin.pl
Opis

Przedmiotem oferty są badania właściwości fizycznych gruntów przy wykorzystaniu aparatu trójosiowego ściskania, aparatu do badań gruntów nienasyconych, aparatu bezpośredniego ścinania oraz programu komputerowego GeoStudio 2010.

Aparat trójosiowego ściskania produkcji VJTech:

- badania trójosiowego ściskania na próbkach 38 i 50 mm (przeprowadzanie badań saturacji, współczynnika Skemptona, konsolidacji Ko, konsolidacji anizotropowej i izotropowej, stopienia obciążenia, w warunkach UU, CU i CD, ścieżki naprężeń p-q i s-t,  mikroprzemieszczeń );

- wodoprzepuszczalności na próbkach o średnicy 38 i 50 mm;

- badania oparte o komorę Row’a (średnica próbki 75,7 mm, wysokość próbki 30 mm);

- badania konsolidacyjne w komorze CRS (Constant Rate of Strain, średnica próbki 75,7 mm).

 

Aparat bezpośredniego ścinania produkcji Wille Geotechnik:

- badania kąta tarcia wewnętrznego i spójności.

Oferta dla biznesu