Badania, ekspertyzy, opracowanie przedprojektowe. Analiza oddziaływania na środowisko

Rodzaj oferty
doradztwo i ekspertyzy
Dziedzina
Hydrologia
Koordynator
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Hydrologii
Kierownik: Prof. dr hab. Zdzisław Michalczyk
Telefon: 81 537-68-73
Email: hydrografia@umcs.lublin.pl
Adres: al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin
Opis

Przedmiot oferty:

Bilansowanie zasobów wody, analiza zasilania i drenażu wód podziemnych, ocena zasobów wody, dynamika stanów wód powierzchniowych i podziemnych, dynamika spływu wody, wydajność źródeł, batymetria jezior, ocena jakości wód, stopnia eutrofizacji, cech fizycznych i chemicznych wody i jej transformacji przyrodniczej i antropogenicznej, zmiany hydrosfery zachodzące pod wpływem urbanizacji, melioracji i rolnictwa, rola wody w środowisku przyrodniczym

Oferta dla biznesu