Analizy uziarnienia osadów klastycznych w przedziale wielkości pojedynczych rzędu od 0.01 µm do 2000 µm

Analizy uziarnienia osadów klastycznych w przedziale...
Rodzaj oferty
badania laboratoryjne
Dziedzina
Przemysł, Budownictwo
Koordynator
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej,
Zakład Geoekologii i Paleogeografii, al. Kraśnicka 2 cd, 20-718 Lublin,
dr Przemysław Mroczek,
tel. 81 537 68 38, przemyslaw.mroczek@umcs.pl
Opis

Posiadana aparatura pozwala na pomiary wielkości cząstek substancji sproszkowanych. Szeroki zakres pomiarowy umożliwia precyzyjne określenie wielkości badanej substancji i ich statystyczne opracowanie.

Zalety:

- krótki czas pomiarowy – około 1 min;

- niewielka ilość materiału - < 1,0 g;

- wysoka powtarzalność wyników.

Oferta dla biznesu