Analizy ekonomiczno-finansowe oraz doradztwo w zakresie upublicznienia spółek akcyjnych w alternatywnych systemach obrotu

Rodzaj oferty
doradztwo i ekspertyzy
Dziedzina
Doradztwo finansowe
Koordynator
Wydział Ekonomiczny,
Instytut Ekonomii i Finansów, Zakład Rynków Finansowych
dr Roman Asyngier,
adres email: asyngier@poczta.onet.pl
Adres: Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, pokój 719
Telefon: 081-537-52-59
Opis

Oferta obejmuje prowadzenie badań w zakresie:

- wyceny spółek i projektów;

- analizy ekonomiczno-finansowe spółek;

- przygotowania dokumentu informacyjnego wymaganego w procesie upublicznienia spółki (rynek regulowany giełdy i NewConnect);

- doradztwa w procesie wprowadzania spółki do obrotu giełdowego.

Usługi zostaną wykonane według najlepszych standardów rynkowych przez zespół pracowników Wydziału Ekonomicznego, specjalizujących się w obszarze proponowanej problematyki, posiadających wiedzę nt. najnowszych osiągnięć naukowych w tym zakresie oraz doświadczenie w zakresie realizacji projektów komercyjnych.

Oferta dla biznesu