Ocena czasopisma Prima Educatione

Z radością nformujemy, że czasopismo „Prima Educatione” (ISSN: 2657-3229) przeszło pozytywnie proces oceny i jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List na rok 2020. Na podstawie informacji przedstawionych w ewaluacji i analizie numerów czasopisma z roku 2020, Eksperci Index Copernicus obliczyli wartość wskaźnika Index Copernicus Value (ICV) za rok 2020:

ICV 2020 = 100,00

 

Wyznaczona ocena jest widoczna na liście czasopism ICI Journals Master List 2020: https://journals.indexcopernicus.com/search/formjml oraz w Paszporcie Czasopisma: https://journals.indexcopernicus.com/search/ szczegóły?id=51504&lang=pl

 

„Prima Educatione” to czasopismo recenzowane, wydawane od roku 2017 jako rocznik, w wersji online  na  Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, przez  Katedrę Dydaktyki Instytutu Pedagogiki. Skierowane jest do nauczycieli akademickich, studentów różnych obszarów humanistyki i nauk społecznych, metodyków oraz nauczycieli-praktyków. Problematyka koncentruje się na dziecku, dzieciństwie i szeroko rozumianej wczesnej edukacji. Poszczególne numery czasopisma mają charakter monotematyczny. Znaczna część artykułów publikowana jest w języku angielskim.

    Aktualności

    Data dodania
    9 listopada 2021