O pogotowiu przedmaturalnym

Jak co roku Instytut Fizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, wspólnie ze Stowarzyszeniem Lubelskie Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe (LuTEN) i Lubelskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Fizycznego organizuje cykl bezpłatnych zajęć dla maturzystów.

Pogotowie Przedmaturalne z Fizyki to krótki kurs przygotowujący do egzaminu dojrzałości z fizyki na poziomie rozszerzonym. Chcemy usystematyzować wiedzę uczniów, zwrócić uwagę na najważniejsze zagadnienia wymagane na egzaminie i uzupełnić ewentualne braki. Zakres tematyki zajęć pokrywa całość wymagań maturalnych, ale na tak krótkim kursie nie omówimy wszystkich problemów mogących pojawić się na maturze. Pogotowie nie zastąpi systematycznej nauki, ale wspomoże naukę prowadzoną w szkole średniej.

Udział w kursie jest całkowicie bezpłatny i będzie dostępny dla zapisanych użytkowników. Dla uczestników kursu, którzy dodatkowo polubią fanpage: https://www.facebook.com/pogotowieprzedmaturalne zostanie utworzona grupa, na której udostępniane będą materiały z zajęć. W ciągu tygodnia uczniowie będą tam mogli także skorzystać z dodatkowych konsultacji.

Zapisy na kurs są dostępne na stronie https://luten.edu.pl/pogotowie/. Liczba miejsc ograniczona.

Wszystkie informacje na temat Pogotowia Przedmaturalnego z Fizyki można znaleźć na stronie https://www.pogotowieprzedmaturalne.umcs.pl.