Instytut Fizyki UMCS

ul. Radziszewskiego 10
20-031 Lublin

e-mail: pogotowieprzedmaturalne@umcs.pl

https://www.facebook.com/pogotowieprzedmaturalne