Nabór wniosków

Informujemy, że w ramach realizacji projektu „Inkubator Innowacyjności” Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ogłaszają nabór wniosków w zakresie:

  1. Wsparcia przedwdrożeniowego wyników badań naukowych i prac rozwojowych – nabór od 31.10.2017 do 30.11.2017 do godziny 15.00. W ramach naboru dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej przewidziana pula środków jest nie wyższa niż 150 000,00 zł.
  2. Wsparcia w zakresie promocji wyników badań naukowych i prac rozwojowych – nabór ciągły począwszy od dnia 27.03.2017.
  3. Wsparcia w zakresie ochrony patentowej wyników badań naukowych i prac rozwojowych – nabór ciągły począwszy od dnia 27.03.2017.

Zasady naborów, niezbędne informacje oraz wzory dokumentów są zawarte w Regulaminie projektu.

Odpowiedzi na pytania związane z projektem udzielają:

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS 
Lublin, pl. Marii Cure-Skłodowskiej 5 
Rektorat, XII piętro, pokoje 1209 i 1213