Nabór do badania przesiewowego dzieci

Zapraszamy do udziału w badaniu!

Bezpłatne badania przesiewowe dzieci w kierunku zaburzeń rozwojowych

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYM badaniu, dotyczącym rozwoju dzieci urodzonych między 1 kwietnia 2011 roku, a 1 kwietnia 2015 r. Rekrutacja do badań odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap polega na wypełnieniu ankiety, która znajduje się poniżej. W ciągu tygodnia na podany w formularzu adres e-mailowy, zostanie przesłana informacja o zakwalifikowaniu (bądź niezakwalifikowaniu) dziecka do badań wraz z instrukcją, dotyczącą dalszego postępowania. Badania te są podstawą do dalszej pracy naukowców realizowanej dzięki uzyskanemu grantowi na badania przedwdrożeniowe w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy: Dr Małgorzata Chojak, Instytut Pedagogiki; tel. (81)537-63-16; e-mail: chojak.m@poczta.umcs.lublin.pl lub Wirginia Gieryng, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS; tel.(81)537-55-40; e-mail:wirginia.gieryng@umcs.pl Serdecznie zapraszamy do współpracy!