Nabór do badania przesiewowego dzieci

Zapraszamy do udziału w badaniu!

KWESTIONARIUSZ REJESTRACJI DZIECKA DO PROJEKTU BADAWCZEGO

Zapraszamy do udziału w BEZPŁATNYM badaniu, dotyczącym rozwoju dzieci urodzonych między 1 kwietnia 2011 roku a 1 kwietnia 2015 r. Badanie trwa ok. 2 godzin (z możliwością podzielenia na dwa spotkania). Uczestniczy w nim jeden rodzic oraz dziecko. Badanie dziecka będzie obejmować relaksację, podczas której (w sposób bezbolesny i całkowicie bezpieczny) rejestrowana będzie czynność mózgu (za pomocą EEG oraz NIRS), oraz badanie poziomu rozwoju testem psychologicznym. W tym czasie rodzic będzie proszony o wypełnienie ankiet, dotyczących funkcjonowania dziecka. Badania będą prowadzone od marca do lipca 2021 r., w budynku Instytutu Pedagogiki UMCS przy ul. Narutowicza 12. Procedura badania została przygotowana i będzie realizowana z zachowaniem reżimu sanitarnego. Najpóźniej miesiąc po badaniu rodzic otrzyma mailowo informację zwrotną zawierającą wyniki badania dziecka. Rekrutacja do badań odbywa się dwuetapowo. Pierwszy etap polega na wypełnieniu ankiety, która znajduje się powyżej. W ciągu tygodnia na podany w formularzu adres mailowy, zostanie przesłana informacja o zakwalifikowaniu (bądź niezakwalifikowaniu) dziecka do dalszych badań, oraz instrukcją, dotyczącą dalszego postępowania. Serdecznie zapraszamy.
Ta witryna jest chroniona przez reCAPTCHA i Google Prywatność - Warunki