Tytuł projektu: "Opracowanie ekologicznego preparatu do stymulacji wzrostu i plonowania roślin uprawnych i leczniczych"

Nr umowy: LIDER/11/0070/L-8/16/NCBR/2017

Źródło finansowania: Program LIDER - program krajowy NCBiR

Jednostka organizacyjna: Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

Wartość projektu: 1 194 875,00  zł

Termin realizacji: 01-01-2018 – 31-12-2020

Kierownik projektu: dr hab. Anna Sroka-Bartnicka

Opis projektu:  Efektem realizacji projektu będzie udoskonalony innowacyjny preparat zawierający bakteryjne metabolity izolowane z Rhizobium, tzw. czynniki Nod, które indukują symbiozę pomiędzy rizobiami i roślinami bobowatymi oraz są uniwersalnymi morfogenami aktywującymi podziały komórkowe w różnych tkankach roślinnych. Zastosowanie preparatu przełoży się na istotny wzrost plonowania szerokiej grupy roślin uprawnych i leczniczych oraz ograniczy zanieczyszczenie środowiska naturalnego stosowanymi w nadmiarze nawozami azotowymi.

Projekt obsługujemgr Agnieszka Flaga, Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS