Laboratorium Analityczne z akredytacją PCA

Z przyjemnością informujemy, że 21 stycznia 2015 r. Laboratorium Analityczne na Wydziale Chemii UMCS uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Przygotowania do uzyskania certyfikatu trwały od września 2013 roku i obejmowały zaprojektowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz trójstopniową ocenę przeprowadzoną przez auditorów i ekspertów Polskiego Centrum Akredytacji obejmującą przegląd dokumentacji, wizytację wstępną oraz ocenę na miejscu połączoną z obserwacją wykonywanych badań.

Za koordynację całości prac związanych z uzyskaniem przez Laboratorium akredytacji odpowiedzialni byli: dr Ewaryst Mendyk – Kierownik Laboratorium oraz mgr Radosław Keller – Kierownik ds. Jakości.

Przygotowanie Laboratorium do akredytacji i cały proces akredytacji zrealizowano w ramach projektu POIG.02.01.00-06-024/09 „Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. Rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Szczegółowe informacje oraz Zakres Akredytacji znajdują się na stronie internetowej PCA:
http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB%201548

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    28 stycznia 2015