Kontakt

Adres:

Wydział Humanistyczny UMCS
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin
gab. 505

Adres e-mail:
kolonaukowegermanistow@poczta.umcs.lublin.pl

Facebook:

Koło Germanistów UMCS