Historia

Koło Naukowe Germanistów UMCS (KNG) zostało utworzone na początku lat 80-tych XX wieku w Zakładzie Filologii Germańskiej, na Wydziale Humanistycznym UMCS. Głównym celem działalności KNG było promowanie języka niemieckiego, kultury i literatury krajów niemieckojęzycznych wśród społeczności akademickej, rozwijanie kreatywności oraz zainteresowań pracami badawczymi studentów germanistyki jak również szeroko rozumiana promocja kierunku.

Pierwszym opiekumen naukowym KNG był dr Jan Miziński, wybitny literat i tłumacz pism filozofów niemieckich. Dlatego nie dziwi fakt, iż początkowa działalość członków Koła ukierunkowana była na wydarzenia związane z literaturą niemieckojęzyczną. Studenci pod okiem swojego opiekuna przygotowywali wieczory literackie, poświęcone między innymi twórczości Hugo Hofmannstahla i Rainera Marii Rilkiego. Wspomniane wieczory literackie odbywały sie w siedzibie EMPIK (LSM).

Od roku 1987 członkowie KNG zaczęli wydawać gazetkę studencką Germanik, w której publikowali pisane przez siebie atykuły w języku niemieckim, dotyczące np. reinkarnacji, kampanii Nubien, duszy Hansa Castorpsa, działalnosci organizacji polonijnej Strzecha, języka niemieckiego - lustra niemieckiej jestestwa itp. Opiekunem naukowym wydawanej gazetki był dr hab. Piotr Kołtunowski. W komitecie redakcyjnym zasiadali studenci: Janusz Kasperowicz, Ewa Karczewska, Jan Myszkowski, Justyna Kaczaniuk, Eliza Szymula, Jolanta Koszyk, Andrzej Materna oraz Tomasz Bayer. Tytuł gazetki był akronimem słów:

"Gibt euch Ratschläge, möchte amüsieren, nachhelfen, informieren und kritisieren". 

Od roku 1996 -2009 opiekunem KNG została dr Beata Kasperowicz-Stążka. Działalność KNG poszerzyła sie o organizowanie wielokulturowych spotkań świątecznych, połączonych z występem grupy teatralnej, kiermaszami i śpiewaniem kolęd. Członkowie KNG wystawiali na scenie jasełka, klasyczne i współczesne, oraz Opowieść wigilijną Ch. Dickensa.  Oczywiście wszystkie spektakle były przygotowane w języku niemieckim.

Członkowie KNG ponownie redagowali gazetkę studencką pod nieco zmienionym tytułem Germanikus. W komitecie redakcyjnym pracowali studenci: Monika Mikołajczyk, Aneta Bronisz, Małgorzata Derewońko, Marta Filipek, Marek Jędrzejowski oraz Patryk Kopaczynski.

W roku 2009 KNG we współpracy z Kołem Naukowym Lingwistów zorganizowało pierwszą konferencje studencką: Współczesne neofilologie w teorii i praktyce. Czynny udział w konferencji wzięło 17 anglistów i 14 germanistów z UMCS i KUL. Konferencję rozpoczęły referaty plenarne prof. dr. hab. Przemysława Łozowskiego (Instytut Anglistyki) : Język na miarę potrzeb neofilologii - zbiór, system czy symbol?, prof.dr.hab. Hansa-Jörga Schwenka (Instytut Germanistyki) : Przymiotnik i przysłówek-dwie różne części mowy? oraz prof. dr. hab. Jarosława Krajki (Zakład Lingwistyki Stosowanej): Nauczanie języka obcego wspomagane komputerowo -  zarys problematyki badawczeJ.

W roku 2012 opiekę nad Kołem przejęły mgr Aleksandra Bobowski-Tosiek, lektor DAAD w Instytucie Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, oraz mgr Justyna Dolatowska-Rybka. Koło zmieniło wówczas nazwę na Koło Naukowe Studentów Filologii Germańskiej UMCS. Członkowie Koła wprowadzili do kalandarza wydarzeń cykliczne formy w postaci tzw. Stammtisch oraz wieczorów filmowych. Ponadto członkowie Koła zorganizowali Majówkę po niemiecku oraz akcję charytatywną zbiórki telefonów : Oddaj stary telefon - Pomóż spełnić marzenia niepełnosprawnych dzieci. 

Niestety działalnoś Koła została zawieszona w 2014 r. . 

W roku akademickim 2017/2018 została reaktywowana działalność Koła pod dawną nazwą Koło Naukowe Germanistów UMCS, i ponownie opiekunem tej studenckiej organizacji została dr Beata Kasperowicz-Stążka. Do działalności w Kole przystąpili studenci wszystkich lat studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Germanistyka.

Członkowie Koła utworzyli grupę teatralną i z powodzeniem wystawiali jednoaktówki niemieckiego autora Hansa Georga Krausa: Ach, du lieber Himmel (w roku akad. 2017/2018), Kreisliga C (w roku akad. 2018/2019), Zwerg des Anstoßes (w roku akad. 2019/2020), Alfreds letzter Wille (w roku akad. 2020/2021) oraz Papa ist schwanger (w roku akad. 2022/2023). Aktorami w grupie teatralnej zostali studenci: Julia Burek, Katarzyna Bogusz, Urszula Bojaczuk, Marlena Budniak, Krzysztof Burdzy, Anna Cieciora, Wiktoria Chruślak, Maria Fortuńska, Oliwier Grzywaczewski, Anna Holaczuk, Taras Illnytskyi, Aleksandra Iwanek, Urszula Jarosińska, Aleksandra Jastrzębska, Ewelina Kopacz, Sylwia Kowalik, Vladyslava Krasnopir, Irena Krasovska, Alicja Krawczyk, Janusz Linowski, Olha Loboyko, Krystian Mały, Marharyta Piakarskaya, Patrycja Oder, Ilona Opala, Emilia Pawelec, Igor Pawlak, Michał Rubaj, Dominika Sarna, Dominika Schab, Bartłomiej Seweryn, Zuzanna Soboska, Julia Szymańska, Iza Wilk, Łukasz Włosek, Julia Zawadzka, Anita Żęgota.  

W nawiazaniu do w/w przedstawień teatralnych ogłoszono Konkurs tłumaczeniowy sztuki teatralnej. W roku akad. 2017/2018 laureatem tego konkursu został student III roku Germanistyki Paweł Frąg. Zwycięzcą konkursu tłumaczeniowego w roku akad. 2018/2019 została Małgorzata Baćmaga, studentka Germanistyki 1 roku studiów magisterskich. Zwycięzcami konkursu tłumaczeniowego w roku akademickim 2019/2020 zostali ex aequo Małgorzata Baćmaga i Łukasz Włosek. Zwyciężcą konkursu tłumaczeniowego w roku akademickim 2020/2021 została Emilia Pawlec, studentka 3 roku studiów I stopnia.

Członkowie Koła utworzyli również grupę warsztatową, zajmującą się organizowaniem zajęć językowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych, uczących się języka niemieckiego. Pierwszym pomysłem były Es waren einmal... językowe warsztaty bajkowe, zajęcia leksykalno-gramatryczne rozwijające sprawność mówienia, pisania i czytania w języku niemieckim, oparte na bogatym materiale językowym, jakim są baśnie Braci Grimm. Aktywnie w przygotowaniu i prowadzeniu warsztaów uczestniczyli: Urszula Bojaczuk, Krzysztof Burdzy, Aleksandra Iwanek, Daria Jabłońska, Sylwia Kowalik, Karina Maślankiewicz, Paulina Niedżwiedż, Ilona Opala, Sylwia Początek, Dominika Sarna, Julia Szymańska.

W nawiązaniu do tych warsztatów KNG zorganizowało w roku akad. 2018/2019. Konkurs kreatywnego pisania: współczesna bajka oparta na motywach baśmi Braci Grimm. Do konkursu zgłoszono 29 prac uczniów ze szkół ponadpodstawowych z Lublina, Świdnika, Ostrowca Świętokrzyskiego, Białej Podlaskiej, Radomia, Puław, Chełma, Starachowic i Kraśnika. Konkurs wygrała praca "Das Karussell" Antoli Sadło, uczennicy ILO w Świdniku. Drugie miejsce za bajkę "Innovative Technologie contra Böse" otrzymał Sebastian Sarzyński, uczeń I LO w Chełmie. Trzecie miejsca przyznano za prace "Franz, Fuchs und ein Stein" autorstwa Zuzanny Sobolewskiej, uczennicy I LO w Radomiu, oraz "Ein Mädchen und ein kahler Affe" Justyny Nowosad z I LO w Chełmie. 

Innym przedsięwzieciem zorganizowanym przez KNG są kulturowo-językowe warsztaty: Niemiecki - lingua franca chemii, nawiązujące do patronki UMCS, Marii Skłodowskiej-Curie, noblistki z dziedziny chemii, w 75-lecie powstania Uniwersytetu. 

Członkowie KNG są również autorami  

Koło Naukowe Germanistów od początku swojego istnienia aktywnie uczestniczyło w organizacji i prowadzeniu Dni Drzwi Otwartych w UMCS.

W roku akad. 2019/2020 członkowie KNG zorganizowali Dzień Wspomnień (Erinnerungstag) z okazji 30-lecia Upadku Muru Berlińskiego. W ramach tego eventu zorganozowano warsztaty kulturowo-językowe dla studentów Germanistyki trzech lat studiów licencjackich oraz warsztaty dla młodziezy szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa lubeskiego i świętokrzyskiego.

KNG jest równiez organiozatorem cyklicznej konferencji studenckiej "Współczesne neofilologie w teorii i praktyce". 

Od roku 2021 KNG wydaje Zeszyty Naukowe Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej: Refelections. Student's Scientific Papers. UMCS (ISSN 2956-5138)