Ogólnopolska Konferencja Naukowa z udziałem Gości Zagranicznych

WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie organizuje w dniach 25-26 października 2018 r. Ogólnopolską Konferencję Naukową z udziałem Gości Zagranicznych.

Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii

 

Celem Konferencji jest podjęcie przez przedstawicieli akademickich ośrodków pedagogicznych z Polski i z zagranicy dyskursu naukowego w zakresie interdyscyplinarnych kontekstów współczesnej pedagogiki i psychologii
w wymiarze teoretycznym i praktycznym. Debaty konferencyjne zogniskowane będą w kilkunastu obszarach tematycznych, co pozwoli na możliwie wieloprofilowe analizy podjętej problematyki.

 

Komitet programowy

Prof. dr hab. Janusz Kirenko – przewodniczący

dr hab. Anna Dudak, prof. UMCS- z-ca przewodniczącego

Prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis - członek

dr hab. Anna Wojnarska - członek

dr Agnieszka Bochniarz - członek

dr Małgorzata Kuśpit - członek

Komitet organizacyjny:

dr hab. Anna Dudak, prof. UMCS - przewodnicząca

dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS - z-ca przewodniczącej

dr hab. Danuta Wosik-Kawala - sekretarz

dr Marlena Duda – sekretarz

mgr Magdalena Bury-Kamińska - sekretarz

Załączniki

    Konferencje

    Data dodania
    23 października 2018