Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rehabilitacja neuropsychologiczna – konteksty teoretyczne i praktyka” - 13-14.05.2016 r.

13-14 maja 2016 r.

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin

Udzielanie profesjonalnej pomocy stanowi istotny element pracy klinicznej, stąd istnieje potrzeba rozwijania i wzbogacania doświadczeń z obszaru rehabilitacji neuropsychologicznej oraz systematyzowania badań prowadzonych w tym zakresie. Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii UMCS zaprasza do udziału w konferencji naukowej „Rehabilitacja neuropsychologiczna – konteksty teoretyczne i praktyka”. Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy i zachęta do wymiany poglądów oraz podejmowania prac empirycznych zmierzających do uporządkowania istniejącego stanu wiedzy oraz rozwijania badań interdyscyplinarnych w zakresie rehabilitacji neuropsychologicznej.

Podczas konferencji rozważania będą koncentrowały się wokół następujących zagadnień:

 • teoretyczne aspekty rehabilitacji neuropsychologicznej
 • neuronalne mechanizmy powrotu funkcji psychicznych
 • metody rehabilitacji neuropsychologicznej
 • nowe neurotechnologie w terapii osób z dysfunkcjami OUN (np. TMS, neurochirurgia, ERPs, biofeedback)
 • rehabilitacja neuropsychologiczna dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi i nabytymi
 • ocena skuteczności, efektywności oddziaływań rehabilitacyjnych
 • rehabilitacja neuropsychologiczna w kontekście innych oddziaływań terapeutycznych: psychologicznych, medycznych, leczniczych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji

w imieniu organizatorów
dr hab. Ewa M. Szepietowska, prof. nadzw.

Organizatorzy

Zakład Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii, Instytut Psychologii UMCS

Komitet Organizacyjny

Przewodniczące:

 • dr hab. Aneta R. Borkowska, prof. nadzw.
 • dr hab. Ewa M. Szepietowska, prof. nadzw.

Sekretarze:

 • dr Beata Daniluk
 • dr Ewa Zawadzka

Członkowie:

 • dr Łucja Domańska,
 • mgr Magdalena Bury
 • mgr Sylwia Ćwikła

Komitet Honorowy

 • J. M. Rektor UMCS prof. zw. dr hab. Stanisław Michałowski
 • Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS prof. zw. dr hab. Ryszard Bera
 • Dyrektor Instytutu Psychologii UMCS dr hab. Cezary Domański, prof. nadzw.
 • Dr hab. Michał Harciarek, prof. nadzw., UG, Gdańsk
 • Prof. dr hab. Anna Herzyk, UMCS, Lublin
 • Prof. dr hab. Krzysztof Jodzio, UG, Gdańsk
 • Prof. dr hab. Bożydar Kaczmarek, WSEI, Lublin
 • Prof. dr hab. Danuta Kądzielawa, UW, Warszawa
 • Prof. dr hab. Marceli Klimkowski, Lublin
 • Dr hab. Małgorzata Lipowska, prof. nadzw., UG, Gdańsk
 • Prof. dr hab. Emilia Łojek, UW, Warszawa
 • Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. nadzw, UW, Warszawa
 • Prof. dr hab. Maria Pąchalska, Krakowska Akademia, Kraków
 • Dr hab. Joanna Seniów, prof. nadzw.,  IPIN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Elżbieta Szeląg, SWPS, Warszawa

Program ramowy (pdf)

Program szczegółowy (pdf)

Zgłoszenia i opłaty

Szanowni Państwo, dziękujemy za wszystkie zgłoszenia - czynne i bierne. Obecnie ustalamy szczegóły programu konferencji. Ze względów logistycznych, prosimy osoby zainteresowane o jak najszybsze zgłoszenie udziału.

Opłata podstawowa: 350 zł
Opłata dla studentów: 80 zł

Opłata podstawowa zawiera: materiały konferencyjne, obiad, obsługę przerw kawowych oraz uczestnictwo w uroczystej kolacji. Studentom zapewniamy materiały konferencyjne oraz obsługę przerw kawowych.

Prosimy o wnoszenie opłat do 10 kwietnia 2016 r. na rachunek:

mBank SA O/Lublin, ul Krakowskie Przedmieście 6, 20-002 Lublin
Nr konta: 03 1140 1094 0000 2905 1600 1136

W tytule przelewu prosimy o wpisanie imienia i nazwiska osoby/ osób, za które dokonywana jest opłata oraz umieszczenie dopisku „Rehabilitacja neuropsychologiczna”.

Formularz zgłoszenia uczestnictwa do pobrania:

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń udziału w konferencji do 10 kwietnia 2016 r. na adres: pkliniczna.neuropsychologia@poczta.umcs.lublin.pl

Wykłady plenarne

 • Dr hab. Michał Harciarek, prof. nadzw. „Podstawy teoretyczne rehabilitacji neuropsychologicznej osób z przewlekłą niewydolnością nerek”
 • Prof. dr hab. Anna Herzyk „Rehabilitacja neuropsychologiczna w narracji wielogłosowej/polifonicznej”
 • Prof. dr hab. Bożydar L.J.Kaczmarek „Plastyczność mózgowia, autokompensacja a rehabilitacja neuropsychologiczna”
 • Prof. Marceli Klimkowski „Badania i rehabilitacja neuropsychologiczna – początki i tendencje rozwojowe”
 • Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. nadzw. "Rehabilitacja - edukacja - rozwój. Dylematy rehabilitacji neuropsychologicznej dzieci"
 • Prof. dr hab. Maria Pąchalska „Nowe neurotechnologie w rehabilitacji neuropsychologicznej”
 • Prof. dr hab. Elżbieta Szeląg; współautorzy: Anna Dacewicz, Aneta Szymaszek, Anna Oroń „Kiedy mózg pracuje inaczej: innowacyjne metody wspierające terapię zaburzeń mowy”

Warsztaty

 • „Dr Neuronowski®” – nowy pomysł na neurorehabilitację - Anna Bombińska, Anna Dacewicz, Aneta Szymaszek, Kamila Nowak, Elżbieta Szeląg (Pracownia Neuropsychologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa), Tomasz Rozwalka, Agnieszka Wasilczyk-Kryger (Harpo Sp. z o.o., Poznań)
 • Metoda Warnkego w diagnozie i terapii dzieci z dysleksją oraz trudnościami w nauce poprawnego czytania, pisania i mówienia - trening automatyzacji wzrokowej, słuchowej i ruchowej z wykorzystaniem BrainBoy Universal Professional - mgr Katarzyna Orkisz (Firma Biomed Neurotechnologie)
 • tDCS – nowa metoda neuromodulacji - Dariusz Tuchowski (Firma Biomed Neurotechnologie)

Patronat honorowy

 

 

Patronat medialny

  Konferencje

  Data dodania
  13 maja 2016