Cykl nieodpłatnych konferencji naukowo-szkoleniowych "Psychologia w praktyce edukacyjnej, opiekuńczej i społecznej" Blok tematyczny VI

Serdecznie zapraszamy do udziału w ostatnim cyklu konferencji naukowo-szkoleniowej "Psychologia w praktyce edukacyjnej, opiekuńczej i społecznej".

Konferencja adresowana jest do psychologów, pracowników socjalnych, osób zajmujących się pomocą społeczną, opiekunów osób starszych  seniorów oraz placówek opieki społecznej regionu lubelskiego.
Problematyka konferencji będzie realizowana przez pracowników naukowych naszego Wydziału.
Udział w cyklu konferencji jest bezpłatny.
VI blok tematyczny
"Psychologia w praktyce opiekuńczo-medycznej i społecznej"
odbędzie się w dniu 26 marca 2018 roku w Lublinie
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, ul. Narutowicza 12.

 (pdf)

 

 (word)

 

Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (na wypełnionym formularzu) przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres e-mail: dydaktyka.psychologia@poczta.umcs.lublin.pl
z dopiskiem w temacie maila "VI blok konferencji", kontakt telefoniczny: (81) 537-60-26.
Termin zgłoszenia udziału upływa 28 luty 2018 r.
Liczba miejsc jest ograniczona do 150 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.
Każdy z uczestników konferencji otrzyma certyfikat udziału.
 

Serdecznie zapraszamy
Z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii UMCS
dr Małgorzata Kostka-Szymańska

 

    Konferencje

    Data dodania
    19 stycznia 2018