Cykl nieodpłatnych konferencji naukowo-szkoleniowych "Psychologia w praktyce edukacyjnej, opiekuńczej i społecznej" Blok tematyczny III

Cykl nieodpłatnych konferencji naukowo-szkoleniowych "Psychologia w praktyce edukacyjnej, opiekuńczej i społecznej" III BLOK TEMATYCZNY "Specyfika funkcjonowania ucznia zdolnego i uzdolnionego" 20 listopada 2017 r.b. Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, ul. Narutowicza 12.

Cykl nieodpłatnych konferencji naukowo-szkoleniowych

"PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE EDUKACYJNEJ, OPIEKUŃCZEJ ISPOŁECZNEJ"

            Organizowany przez nas cykl konferencji naukowo-szkoleniowych adresowany jest do nauczycieli przedszkoli, szkół, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych regionu lubelskiego.

            Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy i zachęta do wymiany poglądów na temat prawidłowości rozwojowych a także problemów klinicznych na różnych etapach życia. Mamy nadzieję, że podejmowana przez nas problematyka przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedszkoli, szkół, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych regionu lubelskiego.

Proponowane bloki tematyczne:

     I.          Problemy rozwojowe i wychowawcze oraz sposoby ich rozwiązywania w okresie przedszkolnym

  II.          Problemy kliniczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

  1. Specyfika funkcjonowania ucznia zdolnego i uzdolnionego - termin 20.11.2017 r.
  2. Rozwijanie kompetencji psychologicznych nauczycieli - termin 4.12.2017 r.

  V.          Teoretyczne aspekty skutecznej edukacji - termin 15.01.2018 r.

  1. Psychologia w praktyce opiekuńczo-medycznej i społecznej - termin 19.03.2018 r.

* podane terminy konferencji w wyjątkowych sytuacjach mogą ulec zmianie

Problematyka w ramach poszczególnych bloków tematycznych będzie realizowana cyklicznie przez pracowników naukowych naszego Instytutu. Udział w cyklu konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowy opis tematyki wchodzącej w skład poszczególnych bloków tematycznych oraz informacje o terminach kolejnych bloków zamieszczane będą sukcesywnie przed kolejnymi edycjami na stronie internetowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

III BLOK TEMATYCZNY

"Specyfika funkcjonowania ucznia zdolnego i uzdolnionego"

odbędzie się w dniu 20 listopada 2017 roku w Lublinie

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, ul. Narutowicza 12.

Program szczegółowy (pdf)

Formularz zgłoszeniowy (pdf)

Zgłoszenia uczestnictwa  w obradach pierwszego bloku tematycznego przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres e-mail: dydaktyka.psychologia@poczta.umcs.lublin.pl z dopiskiem w temacie maila "konferencja cykliczna", kontakt telefoniczny: (81) 537-60-26.

Liczba miejsc jest ograniczona do 150 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy przewidują następująca formę wystąpień: wykłady, warsztaty - liczba miejsc w zajęciach warsztatowych jest ograniczona do 20 osób. O przyjęciu uczestnika na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy z uczestników konferencji otrzyma certyfikat udziału.

Termin zgłoszenia udziału upływa 15 listopada 2017 r.

Serdecznie zapraszamy

Z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii UMCS

dr Małgorzata Kostka-Szymańska

Załączniki

    Konferencje

    Data dodania
    23 października 2017