Cykl nieodpłatnych konferencji naukowo-szkoleniowych "Psychologia w praktyce edukacyjnej, opiekuńczej i społecznej" Blok tematyczny I

"Problemy rozwojowe i wychowawcze oraz sposoby ich rozwiązywania w okresie przedszkolnym" 24 kwietnia 2017 r. Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, ul. Narutowicza 12.

            Organizowany przez nas cykl konferencji naukowo-szkoleniowych adresowany jest do nauczycieli przedszkoli, szkół, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz innych placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych regionu lubelskiego.

            Celem konferencji jest upowszechnienie wiedzy i zachęta do wymiany poglądów na temat prawidłowości rozwojowych a także problemów klinicznych na różnych etapach życia. Mamy nadzieję, że podejmowana przez nas problematyka przyczyni się do podniesienia kwalifikacji zawodowych nauczycieli przedszkoli, szkół, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, innych placówek oświatowo-wychowawczych oraz opiekuńczo-wychowawczych regionu lubelskiego.

Proponowane bloki tematyczne:

I. Problemy rozwojowe i wychowawcze oraz sposoby ich rozwiązywania w okresie przedszkolnym

II. Problemy kliniczne dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym

III. Specyfika funkcjonowania ucznia zdolnego i uzdolnionego

IV. Rozwijanie kompetencji psychologicznych nauczycieli

V. Teoretyczne aspekty skutecznej edukacji

VI. Psychologia w praktyce opiekuńczo-medycznej i społecznej

Problematyka w ramach poszczególnych bloków tematycznych będzie realizowana cyklicznie przez pracowników naukowych naszego Instytutu. Udział w cyklu konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowy opis tematyki wchodzącej w skład poszczególnych bloków tematycznych oraz informacje o terminach kolejnych bloków zamieszczane będą sukcesywnie przed kolejnymi edycjami na stronie internetowej Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS.

I  blok tematyczny

"Problemy rozwojowe i wychowawcze oraz sposoby ich rozwiązywania

w okresie przedszkolnym"

odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 roku w Lublinie

Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, ul. Narutowicza 12.

 

 

 

 

Zgłoszenia uczestnictwa  w obradach pierwszego bloku tematycznego przyjmowane będą drogą elektroniczną na adres e-mail: dydaktyka.psychologia@poczta.umcs.lublin.pl z dopiskiem w temacie maila "konferencja cykliczna", kontakt telefoniczny: (81) 537-60-26.

Liczba miejsc jest ograniczona do 150 osób - decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizatorzy przewidują następująca formę wystąpień: wykłady, warsztaty - liczba miejsc w zajęciach warsztatowych jest ograniczona do 20 osób. O przyjęciu uczestnika na warsztat decyduje kolejność zgłoszeń.

Każdy z uczestników konferencji otrzyma certyfikat udziału.

Termin zgłoszenia udziału w pierwszym z cyklu bloków upływa 9 kwietnia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy

Z-ca Dyrektora Instytutu Psychologii UMCS

dr Małgorzata Kostka-Szymańska

Patronat:

    Konferencje

    Data dodania
    17 lutego 2017