30 Kolokwia Psychologicznie IP PAN

Jubileuszowe 30 Kolokwia Psychologicznie IP PAN odbędą się w Lublinie

W dniach 9 - 11 czerwca 2022 w Lublinie odbędą się jubileuszowe, 30 Kolokwia Psychologiczne IP PAN. Konferencję organizuje Instytut Psychologii UMCS we współpracy z Instytutem Psychologii KUL. Obrady będą miały miejsce w nowym budynku Instytutu Psychologii UMCS na ul. Głębokiej 45, a szczegóły organizacyjne można znaleźć na stronie konferencji: http://30kolokwiapsychologicznepan.umcs.pl/.

Kolokwia Psychologiczne są coroczną konferencją organizowaną przez Komitet Psychologii PAN. Ich celem jest wymiana doświadczeń związanych z istotnymi problemami współczesnej psychologii, wspólna refleksja nad kierunkami rozwoju naukowej myśli psychologicznej oraz dyskusja nad kształceniem przyszłych psychologów. Tegoroczne, jubileuszowe 30 Kolokwia Psychologiczne odbędą się pod hasłem „Różnice indywidualne w wyjaśnianiu funkcjonowania człowieka – Profesorowi Janowi Strelauowi pro memoria”.

    Konferencje

    Autor
    Aneta Gęba
    Data dodania
    13 kwietnia 2022