Konferencja prasowa

Wynalazki naukowców UMCS i KUL znalazły zastosowanie w praktyce! Współpraca pomiędzy Uczelniami okazała się wielkim sukcesem!

W dniu 22 stycznia 2019r. odbyła się konferencja prasowa podsumowująca pierwszy projekt dotyczący komercjalizacji wiedzy o tak kompleksowym zakresie, skierowany do pracowników naukowych obu Uczelni. W ramach projektu naukowcy otrzymali dofinansowanie na prace przedwdrożeniowe, w wyniku których można między innymi zaprezentować:

- bezpieczny w stosowaniu preparat dodawany do pokarmów pszczelich przeznaczony do zwalczania nosemozy pszczół miodnych oraz probiotyk dedykowany dla pszczół,
- ziołową pastę do zębów zawierająca biotechnologiczną mutanazę, wysoce skuteczną przeciwpróchniczo i jednocześnie niezwykle łagodną dzięki wykluczeniu drażniących substancji chemicznych,
- naturalny preparat pochodzenia roślinnego o właściwościach przeciwbakteryjnych, działający na Gronkowca złocistego,
- naturalny preparat pochodzenia roślinnego wspomagający leczenie z zastosowaniem antybiotyków, który umożliwia stosowanie niższych dawek, przez co efekty uboczne stosowania antybiotyków mogą być mniej uciążliwe;
- substancję roślinną, która może być składnikiem suplementu poprawiającego pamięć;
- prototyp urządzenia do rehabilitacji funkcji motorycznych z wykorzystaniem treningu wyobrażeniowego – IMAGERY-REH np. w celu zmniejszenia skutków udaru mózgu,
- masę woskową, która po zastygnięciu nie przywiera do powierzchni materiałów, z których wykonane są kominki zapachowe oraz inne szkło użytkowe wykorzystywane w obrocie gospodarczym (np. znicza),
- sprawdzony pod względem skuteczności program treningu ortograficznego online dla dzieci z dysfunkcjami dyslektycznymi,
- modele predykcyjne, dzięki którym można przewidzieć i zoptymalizować zużycie energii w budynkach, usprawnić proces decyzyjny związany z wyborem dostawcy i zakupami określonej wielkości energii elektrycznej,
- aplikację mobilną wspomagającą wykonywanie zadań projekcyjnych w badaniach jakościowych, zwiększającą jakość zbieranych informacji oraz zmniejszającą czasochłonność badań,
- metaliczne kapilary rentgenowskie do zastosowania w aparaturze naukowo-badawczej.

W konferencji prasowej udział wzięli: JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Stanisław Michałowski, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, Prorektor ds. Nauki i Kształcenia KUL, dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. Uczelni, Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UMCS, Anna Grzegorczyk, Prezes Zarządu KUL Creative sp. z o.o. Radosław Krajewski oraz zaproszeni naukowcy biorący udział w projekcie.

Celem projektu „Inkubator Innowacyjności+” było wzmocnienie procesu zarządzania wynikami badań w zakresie komercjalizacji, poprzez objęcie szczególnym wsparciem gospodarczo-użytecznych wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Realizacja programu przyczyniła się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym.

Projekt współfinansowany ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Media o nas:

Dziennik Wschodni

Kurier Lubelski

Gazeta Wyborcza

Radio Lublin

Radio Centrum 

Panorama Lubelska 

TVP Lublin 

Między Bugiem a Wisłą - Program poranny w TVP Lublin

lubelski.pl 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z konferencji.