Komisja ds. zatrudniania/awansu nauczycieli akademickich

Dr hab. Barbara Bilewicz – Przewodnicząca

Dr hab. Marta Czechowska – Bieluga, prof. UMCS – Z-ca Przewodniczącej

Dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. UMCS

Dr hab. Anna Dudak, prof. UMCS

Dr hab. Teresa Zubrzycka-Maciąg, prof. UMCS

Dr hab. Zdzisław Kazanowski, prof. UMCS

Dr hab. Renata Zubrzycka

Dr Anna Grabowiec – przedstawiciel związków zawodowych