Komisja ds. Rozwoju i Oceny Działalności Naukowej Pracowników

Komisja ds. Rozwoju i Oceny Działalności Naukowej Pracowników na kadencję Rady Naukowej Instytutu Pedagogiki 

Dr hab. Monika Parchomiuk, prof. UMCS – przewodnicząca
Dr hab. Teresa Parczewska, prof. UMCS – wiceprzewodnicząca
Prof. dr hab. Anna Kanios – członek
Dr hab. Stanisława Byra, prof. UMCS – członek
Dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek, prof. UMCS – członek
Dr hab. Renata Bednarz-Grzybek – członek
Dr Alicja Lisiecka - członek