Przyjmowanie dokumentów kandydatów na studia

21-22 sierpnia 2020 r. – w tych dniach będą przyjmowane dokumenty w miejscach wyznaczonych przez dziekanów wydziałów i podanych do wiadomości w systemie IRK. Wykaz wymaganych dokumentów znajdziesz na stronie UMCS w zakładce Wymagane dokumenty.

Terminy rekrutacji

    Autor
    Kinga Parcheta
    Data dodania
    18 czerwca 2020