Światowy Dzień Ziemi

Dzień Ziemi (Earth Day) obchodzony 22 kwietnia to największe ekologiczne święto świata.  Organizacja Narodów Zjednoczonych dodatkowo wskazała tę datę jako Międzynarodowy Dzień Matki Ziemi (ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2009 roku rezolucją A/RES/63/278 z inicjatywy Boliwii).

To coroczne wydarzenie ma na celu promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą.

Idea obchodów Dnia Ziemi została zapoczątkowana w 1970 r. przez amerykańskiego senatora Gaylorda Nelsona. Zdarzeniem, które przyczyniło się do zainicjowania tego święta, była katastrofa ekologiczna ze stycznia 1969 r., do której doszło u wybrzeża Stanów Zjednoczonych - z uszkodzonej platformy wiertniczej wyciekło do oceanu kilkaset tysięcy galonów ropy, co doprowadziło do śmierci tysięcy ptaków, delfinów oraz innych morskich zwierząt.

Każdego roku, uroczystości w ramach Dnia Ziemi, koncentrują się wokół innej tematyki. Tego dnia odbywa się wiele wydarzeń towarzyszących, m.in., konferencje, akcje sprzątania świata, etc. Niemniej jednak, cel pozostaje niezmienny: promowanie proekologicznych postaw w społeczeństwie, budowanie wspólnej odpowiedzialności, uświadamianie ludziom zagrożeń związanych z rozwojem przemysłu. To także sposobność do zwiększania świadomości wpływu jaki wywieramy na przyrodę i efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody oraz globalne ocieplenie.

źródło: https://www.gov.pl/web/rdos-gorzow-wielkopolski/zbliza-sie-dzien-ziemi

 

    Data dodania
    7 lutego 2022