IV Dzień Jakości Kształcenia

 • Grupa docelowa
  Pracownicy
 • Organizator
  Prorektor UMCS ds. studentów i jakości kształcenia
 • Miejsce
  Wydział Artystyczny UMCS

W imieniu Pani Prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej - Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia serdecznie zapraszamy na czwartą konferencję w ramach Dnia Jakości Kształcenia. Wydarzenie odbędzie się 6 grudnia 2023 r. na Wydziale Artystycznym pod hasłem: Oferta edukacyjna UMCS – perspektywy rozwojuGłówną ideą spotkania jest wymiana dobrych praktyk poprzez udział w wykładach i dyskusjach, które pozwolą na dzielenie się doświadczeniami i ciekawymi inicjatywami z zakresu poruszanej tematyki. W trakcie konferencji, zostaną wręczone wyróżnienia homo didacticus – dla nauczycieli akademickich, najlepiej ocenionych przez studentów w semestrze letnim 2022/2023.  Równolegle do konferencji odbędą się warsztaty adresowane do nauczycieli akademickich UMCS, które pozwolą na podniesienie kompetencji dydaktycznych.

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności Dziekanów, Prodziekanów, przedstawicieli wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia, zespołów programowych, pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za jakość kształcenia, studentów, doktorantów i inne zainteresowane osoby.

Szczegółowy program IV Dnia Jakości Kształcenia znajduje się w załączeniu. Ze względu na limity miejsc w salach,  na wszystkie wydarzenia, również na konferencję obowiązują zapisy, przy pomocy poniższych formularzy.

 1. IV Dzień Jakości Kształcenia – Oferta edukacyjna UMCS – perspektywy rozwoju – konferencja
 2. Wykorzystywanie mediów społecznościowych do promocji Uniwersytetu, w a szczególności oferty edukacyjnej - warsztat
 3. Emisja głosu w mowie - warsztat
 4. Doświadczenie VR (Virtual Reality) - grupa 1 – warsztat
 5. Doświadczenie VR (Virtual Reality) - grupa 2 – warsztat
 6. Aktywizm i praktyki animacyjne - warsztat

Zapisy trwają do 20 listopada 2023 r.

Po ukończeniu danego warsztatu, wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w formie elektronicznej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia CKiOS.

LINK do programu.

  Data dodania
  10 listopada 2023