Włączamy się w akcję „Godzina dla Ziemi WWF”

  • Organizator
    Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Informujemy, że 25 marca 2023 r. od godziny 20.30 do 21.30 w budynkach Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej zostaną wyłączone światła w ramach akcji „Godzina dla Ziemi WWF”.

Tegoroczna edycja „Godziny dla Ziemi WWF” w Polsce poświęcona jest walce z zanikiem różnorodności biologicznej. Według najnowszego raportu WWF Living Planet Report w ciągu ostatnich 50 lat liczebność populacji gatunków zmniejszyła się o 69%. Kluczowa dla ochrony bioróżnorodności jest ochrona obszarów cennych przyrodniczo, aby stanowiły bezpieczny dom dla zamieszkujących je zwierząt.

 

 

    Data dodania
    22 marca 2023