Konkurs POWER - programy rozwoju regionalnego (termin składania wniosków do 15 października 2018 r.)

Zespół ds. Projektów Edukacyjnych w Biurze ds. Kształcenia Ustawicznego, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ogłasza w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-REG/18 na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego.

Termin składania wniosków na konkurs: od 25 czerwca 2018 r. do 15 października 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie

    Data dodania
    29 czerwca 2018