IV Dzień Jakości Kształcenia

W imieniu Pani Prof. dr hab. Doroty Kołodyńskiej - Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia serdecznie zapraszamy na czwartą konferencję w ramach Dnia Jakości Kształcenia. Wydarzenie odbędzie się 6 grudnia 2023 r. na Wydziale Artystycznym pod hasłem: Oferta edukacyjna UMCS – perspektywy rozwoju. Główną ideą spotkania jest wymiana dobrych praktyk poprzez udział w wykładach i dyskusjach, które pozwolą na dzielenie się doświadczeniami i ciekawymi inicjatywami z zakresu poruszanej tematyki. W trakcie konferencji, zostaną wręczone wyróżnienia homo didacticus – dla nauczycieli akademickich, najlepiej ocenionych przez studentów w semestrze letnim 2022/2023.  Równolegle do konferencji odbędą się warsztaty adresowane do nauczycieli akademickich UMCS, które pozwolą na podniesienie kompetencji dydaktycznych.

Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności Dziekanów, Prodziekanów, przedstawicieli wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia, zespołów programowych, pracowników administracyjnych odpowiedzialnych za jakość kształcenia, studentów, doktorantów i inne zainteresowane osoby.

Szczegółowy program IV Dnia Jakości Kształcenia znajduje się w załączeniu. Ze względu na limity miejsc w salach,  na wszystkie wydarzenia, również na konferencję obowiązują zapisy, przy pomocy poniższych formularzy.

  1. IV Dzień Jakości Kształcenia – Oferta edukacyjna UMCS – perspektywy rozwoju – konferencja
  2. Wykorzystywanie mediów społecznościowych do promocji Uniwersytetu, w a szczególności oferty edukacyjnej - warsztat
  3. Emisja głosu w mowie - warsztat
  4. Doświadczenie VR (Virtual Reality) - grupa 1 – warsztat
  5. Doświadczenie VR (Virtual Reality) - grupa 2 – warsztat
  6. Aktywizm i praktyki animacyjne - warsztat

Zapisy trwają do 20 listopada 2023 r.

Po ukończeniu danego warsztatu, wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikat udziału w formie elektronicznej.

Szczegółowych informacji udziela Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia CKiOS.

Załączniki

    Data dodania
    6 listopada 2023