Egzamin poprawkowy z przedmiotu Prawo finansowe (studia stac.)

W dniach 15-16 września 2022 r. odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu Prawo finansowe na kierunku Prawo stacjonarne dla studentów przystępujących do niego w pierwszym terminie, tj. w dniach 29.06-1.07.2022. Zagadnienia egzaminacyjne są dostępne w dziale Dydaktyka.

Egzamin odbędzie się w formie ustnej.

    Data dodania
    12 maja 2022