Egzamin poprawkowy z przedmiotu Prawo finansowe (studia stac.)

W dniach 15-16 września 2022 r. odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu Prawo finansowe na kierunku Prawo stacjonarne dla studentów przystępujących do niego w pierwszym terminie, tj. w dniach 29.06-1.07.2022. Zagadnienia egzaminacyjne są dostępne w dziale Dydaktyka.

Egzamin odbędzie się w formie ustnej.

Podział alfabetyczny według nazwisk:
15 września 2022 r.: od początku do H-;
16 września 2022 r.: od I- do końca.

Egzamin rozpoczyna się o godz. 8:00 każdego dnia. Wszyscy zdający, wyznaczeni na dany dzień, powinni się stawić o godz. 7:45 przed Aulą A.

    Data dodania
    12 maja 2022