Egzamin poprawkowy z przedmiotu Prawo finansowe (prawo stac.)

W dniach 23 września 2022 r. (piątek) odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu Prawo finansowe na kierunku Prawo stacjonarne dla studentów przystępujących do niego w terminie odroczonym.

Zagadnienia egzaminacyjne są dostępne w dziale Dydaktyka.

Egzamin odbędzie się w formie ustnej w Auli A o godz. 8:00. Wszyscy zdający powinni się stawić o godz. 7:45 przed Aulą A.

    Data dodania
    12 maja 2022