Egzamin poprawkowy z przedmiotu Prawo finansowe (prawo stac.)

W dniach 24 września 2022 r. odbędzie się egzamin poprawkowy z przedmiotu Prawo finansowe na kierunku Prawo stacjonarne dla studentów przystępujących do niego w terminie odroczonym.

Zagadnienia egzaminacyjne są dostępne w dziale Dydaktyka.

Egzamin odbędzie się w formie ustnej.

    Data dodania
    12 maja 2022