Egzamin odroczony z przedmiotu Prawo finansowe (prawo stac.)

W dniu 15 września 2022 r. odbędzie się egzamin odroczony z przedmiotu Prawo finansowe na kierunku Prawo stacjonarne.

Egzamin odbędzie się w formie ustnej.

Zagadnienia egzaminacyjne są dostępne w dziale Dydaktyka.

 

    Data dodania
    12 maja 2022