Egzamin odroczony i poprawkowy z przedmiotu Postępowanie podatkowe

Egzamin odroczony i poprawkowy z przedmiotu Postępowanie podatkowe odbędzie się w dniu 15 września 2022 r. w formie ustnej. 

Zagadnienia egzaminacyjne są dostępne w dziale Dydaktyka.

    Data dodania
    8 czerwca 2022