IV edycja Akademii Menadżera Innowacji

Do 9 września 2022 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości prowadzi rekrutację do IV edycji Akademii Menadżera Innowacji – programu szkoleniowo-doradczego skierowanego do przedsiębiorców i pracowników poszukujących sposobów na wdrożenie innowacji, zwiększenie konkurencyjności, poprawę efektywności pracy i wzrost rentowności firmy.
 
Celem programu jest m.in. zbudowanie w firmie zespołu, który będzie skutecznie działał na rzecz jej rozwoju poprzez innowacje.
 
Do AMI mogą przystępować przedstawiciele firm bez względu na branżę i wielkość firmy.
 
Dofinansowanie ze środków UE wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz do 50 proc. dla dużych.

    Aktualności

    Data dodania
    4 sierpnia 2022