"INTER-PRO-UMCS" - wsparcie uczelnianych struktur związanych z absorpcją środków finansowych na badania - Zad. 14

Zadanie obejmuje:

 1. Opracowanie systemu zarządzania INTER-PRO-UMCS na rzecz zwiększenia absorpcji funduszy na badania naukowe ze środków UE i innych źródeł finansowania, w szcz.. z Programu Horyzont 2020 prace zespołu merytorycznego;

 2. Opracowanie i wdrożenie nowego serwisu internetowego INTER-PRO-UMCS jako skutecznego narzędzia mającego na celu skuteczne pozyskiwanie funduszy na badania naukowe i budowanie konsorcjów międzynarodowych oraz administracja serwisem;

 3.  Program szkoleniowy INTER_PRO_UMCS, dla grupy 30 os.każdy UP weźmie udział w pełnej ścieżce wsparcia (2 wizyty studyjne + 2 szkolenia),podnoszący kompetencje zarządcze kadr kierowniczych i administracyjnych w uczelni w zakresie pozyskiwania funduszy na badania naukowe,budowania konsorcjów międzynarodowych i zarządzania projektami:

  • organizacja 4 zagranicznych wizyt studyjnych(5-dn.)w instytucjach naukowo-badawczych UE o wysokim poziomie absorpcji środków z programów Horyzont 2020 i innych programów KE (np.Niemcy:TUD Drezno,Instytut Maxa Planca,Instytut Frauenhofera;UK:University College London,London School of Economics and Political Science,Uniwersytet Birmingham City)w celu zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie efektywnej strategii pozyskiwania funduszy na realizację projektów międzynarodowych badawczych w jednostkach naukowych, zarządzania projektami (finanse, współpraca B+R) oraz kompetencji w zakresie budowania konsorcjów w partnerstwie międzynarodowym, komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej wspierającej obszar zarządzania projektami międzynarodowymi organizacja w UMCS szkoleń,które poszerzą wiedzę oraz wzmocnią kompetencje zzakresu zarządzania projektami badawczymi z programów Horyzont 2020 i
   innych programów KE;

  •  2 x warsztaty z zarządzania projektami międzynarodowymi badawczymi dla 30 osób (2 x 15),24 godz.(3 dni szkoleniowe x 8 h),2 prelegentów:doświadczony project manager z zakresu projektów badawczych z Polski oraz wykładowca zagraniczny zajmujący się oceną/realizacją projektów w UE;

  • 2 x szkolenie z zakresu budowania konsorcjów projektowych dla 30 osób (2 x 15),16 godz.(2 dni szkoleniowe x 8 h),1 prelegent.

Załączniki