Aktualności

Informacja o nominacjach do Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka w 2021 roku

Kapituła ustanowionej z inicjatywy środowisk akademickich związanych ze studiami żydowskimi w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za najlepszą naukową publikację w dziedzinie historii i kultury Żydów na posiedzeniu w dniu 24 września 2021 r. wyłoniła spośród nadesłanych zgłoszeń publikacje nominowane do Nagrody za rok 2020.

Są to następujące książki (w porządku alfabetycznym):

Maria Antosik-Piela, Tożsamość i ideologia. Literatura polsko-żydowska wobec syjonizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020;

Krzysztof Bielawski, Zagłada cmentarzy żydowskich, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2020;

Aleksandra Jakubczak, Polacy, Żydzi i mit handlu kobietami, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2020;

Piotr Słodkowski, Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng/Marek Włodarski a historia sztuki, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019;

Magda Sara Szwabowicz, Hebrajskie życie literackie w międzywojennej Polsce, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2019.

Termin uroczystości ogłoszenia laureatów i wręczenia Nagród zaplanowano na 26 listopada 2021 roku o godz. 13.00.

Wszystkim nominowanym serdecznie gratulujemy.

    Aktualności

    Data dodania
    14 października 2021