III Międzynarodowe Interdyscyplinarne Sympozjum Naukowe „Sztuka/twórczość – edukacja. Edukacja estetyczna w kontekście kształcenia postawy kreatywnej”

29.05.2017