II Dzień Jakości Kształcenia w UMCS

08.12.2022

II Dzień Jakości w Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie "Studia II stopnia - szanse i wyzwania" na Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, otwarcie konferencji przez prof. dr hab. Dorotę Kołodyńską, Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia.